Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik ble gjenvalgt som leder for kollegiet for den neste toårsperioden.

Fylkeskommunene støtter en helhetlig gjennomgang av virkemiddelapparatet

Det var Deloitte-rapporten «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet» som var utgangspunktet for samtalen med næringsministeren. I møtet var fylkesordførerkollegiet samstemte om at de forventer at endringene vil støtte oppunder målene med regionreformen og styrke fylkeskommunes regionale samfunnsutviklerrolle. De fremhevet også at det er viktig at eierandelen i Innovasjon Norge beholdes og styrkes. De understreket også at endringer bør føre til at det blir enklere for næringsaktører å benytte seg av virkemidlene.

Kollegiet var også enige om at de forventer at fylkeskommunen blir direkte involvert i den videre prosessen.