Dagsorden: (klikk på lenkene for å se presentasjonene)

09.00–09.05      Velkommen v/Helge Eide, KS

09.05–09.25      Presentasjon av Distriktsmeldingen v/Jørund Nilsen og Iver Prestkvern, regionalpolitisk avdeling KMD introduserer distriktsnæringsutvalget

09.25–09.45      Fremleggelse av NIBR-rapport: Nærings- og distriktsutvikling v/Knut Onsager

09.45–09.50      Oppsummering

I rapporten fra NIBR belyses følgende:

1)      Hva kjennetegner hovedtrekkene i utviklingen og utfordringene i Distrikts-Norge?

2)      Hvilke perspektiver på regional/lokal næringsutvikling og drivkrefter står sentralt og brukes?

3)      Hvilke begrunnelser er det for nærings- og distriktspolitikk? Hva kjennetegner styringssystemet, aktører og virkemidler på lokalt/regionalt/nasjonalt nivå? Hvilke virkemidler fungerer?

4)      Hvordan kan kommuneregionalt samarbeid styrke distriktskommuners utvikling? Hva hemmer og fremmer slikt samarbeid? Hvilke erfaringer har man fra slike samarbeid?

5)      Hvordan kan næringsutvikling og verdiskaping i distriktene styrkes fremover?

Lenkeblokk Icon Les mer fra NIBR-rapporten

Les mer om regjeringens distriktsmelding her.