Som omtalt av NRK 26. juli, anslås det i en fersk rapport fra Norsk Vann at det er behov for å investere 280 milliarder kroner i å oppgradere vann- og avløpsanleggene i kommunene frem til 2040. Fornyelse av vann- og avløpsnettet står for 64 prosent av investeringsbehovet. Anleggene må også bygges ut for å takle befolkningsveksten, klimaendringene og skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet.

Nødvendige investeringer
- Mange kommuner står foran betydelige investeringer for å fornye ledningsnettet i årene fremover. Det vil bety høyere gebyrer til innbyggerne, men det er helt nødvendige investeringer. Et ledningsnett som sikrer effektiv leveranse av vann i verdensklasse, og trygg og miljøvennlig håndtering av avløpsvann, er viktig for alle, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Vil variere
Rapporten beregner at investeringsbehovet motsvares av en årlig gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover ordinær prisvekst, dersom investeringene gjennomføres. Men både selve gebyret og gebyrøkningen vil variere mye fra kommune til kommune.

Undersøkelser viser at de fleste innbyggerne er villige til å betale mer i gebyr for å sikre gode vann- og avløpstjenester fremover.