Jorderik er en verneverdig kunstnerbolig på Lillehammer, som i dag er en del av Fortidsminneforeningens pilotprosjekt, Husbruk. Husbruk er en landsdekkende satsning som finansieres av Stiftelsen Uni, og har til formål å berge falleferdige eiendommer av lokal og nasjonal kulturhistorisk verdi. Ved å kontinuerlig skifte ut så få materialer som mulig, er målet at videre bruk av eiendommene sikrer bevaring. Etter to år med omfattende restaurering, er huset og eiendommen klar for visning.

Jorderik er i tillegg blant bygningene som ble undersøkt i prosjektet «Klimagassutslipp fra oppgradering av eldre bygg – 24 case-studier fra Innlandet». På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Asplan Viak beregnet klimaeffekten av utbedringene som blir gjort på Jorderik. Klimagassberegningene konkluderte med at restaurering av den 300 år gamle tømmerbygningen ville være et bedre klimavalg enn å rive og bygge nytt. Tiltakene som er lagt inn i beregningen er: isolert loft med 40 cm cellulosefiber, isolert mot kjeller med 20 cm cellulosefiber, montert nye tolags innervinduer og installert jordvarmepumpe. Til sammen reduserer disse tiltakene energibehovet med 44 %.

Lenkeblokk Icon Fortidsminneforeningen (fortidsminneforeningen.no)