Slik kunnskap bidrar til å øke bevisstheten hos mange barn når det kommer til hvorfor vi kildesorterer, og hvor mye avfall som faktisk produseres av norske husstander. Dette kan gi grobunn for viktige holdninger, som mye forskning tyder på at dannes i en tidlig alder. Det er heller ikke noe ukjent fenomen at barn påvirker handlingsmønstre til foreldre, slik at det er mulig å tenke seg at dette forplanter seg videre.

Del av et samfunnsoppdrag

Denne type informasjonsarbeid og kunnskapsdeling til innbyggerne er avgjørende for å få dem til å kildesortere. Mange avfallsselskaper ser dette som en viktig del av sitt samfunnsoppdrag, og en mulighet for å dele sin kompetanse med innbyggerne og få tilbakemeldinger fra dem. Dette eksempelet illustrerer også kommunens nøkkelrolle i den sirkulære økonomien når det gjelder å informere innbyggerne.