Flere avfallsselskaper har inngått samarbeid med universitets- og høyskolesektoren for å styrke forskningsfokuset og utdanningstilbudet for sektoren.

SESAM, samarbeidet i Midt-Norge, samarbeider med blant annet NTNU for å fermme relevansen til bransjen og utvikle utdanningsprogram. BIR har startet samarbeid med NHH hvor de sammen skal se på forutsetningene for en sirkulær økonomi. ROAF samarbeider med Institutt for energiteknikk om blant annet utbygging av en gjenvinnigsstasjon som i større grad skal baseres på bærekraftige materialer. 

Styrker kompetansen

Dette samarbeidet mellom uiversiteter, høyskoler og forskningsinstitutt styrker kompetansen i avfallsbransjen, gir mer kunnskap til regionale og lokale myndigheter og gjør det enklere å ta de rette grepene for å skape en velfungerende sirkulær økonomi.