Det hele sies å ha startet på Fiskerimessa i 2007 da den geniale ideen ble presentert. Og gjennom samarbeid mellom kommunalt avfallsselskap, privat produsent til fiskeflåter og forskningsmiljø ble Nofir etablert i 2008.
 
Hele ideen bygger på gjenbruk av gammelt utstyr fra fiske- og oppdrett. Ved å resirkulere gamle notposer fra hele Europa og andre land i verden, blir nylon resirkulert og brukt på ny til blant annet sokker, tepper og badetøy.

Samarbeid med nærings-og forskningsmiljø

Eksempelet viser hvordan et tidligere problem nå har blitt en verdifull ressurs. Akkurat dette eksempelet er ikke innenfor husholdningsavfallet, og vil heller ikke være det uavhengig av definisjonen. Men det illustrerer de interkommunale selskapenes mulighet til å bidra inn i samarbeid med nærings- og forskningsmiljø.