Det finnes en rekke eksempler på at avfallsselskaper i dialog med produsenter har funnet gode, gjenvinnbare emballasjealternativer. Der produsenter har fått god informasjon, er utfordringer i avfallshåndteringen blitt eliminert.
 
For eksempel endret en kyllingprodusent emballasje slik at den ble enklere å gjenvinne. Dette representerte heller ikke noen betydelig belastning for produsenten. Et annet eksempel er en produsent som ikke var klar over problematikken med sitt produkt før informasjon ble gitt i forbindelse med en konferanse. I etterkant tok produsenten tak i problemet, takket være god informasjon.

Kunnskapsoverføring

Slikt informasjonsarbeid til produsenter er viktig for å drive kunnskapsoverføring til produsentleddet i verdikjeden og er nyttige eksempler på hvordan avfallsbransjen kan drive proaktivt og forhindre problematisk avfall før det oppstår. Informasjonsarbeid av denne typen er lavterskel, men drives i liten grad systematisk av avfallsselskapene i dag.