ROAF (Romerike avfallsforedling IKS) har gått inn i emballasjeforeningen som eneste aktør direkte fra den kommunale avfallssektoren. Dette skyldes blant annet at en produsent ønsket å vite hvordan de kunne utvikle emballasjen til sitt produkt slik at det var mest mulig resirkulerbart.
 
Etter å ha oppdaget dette behovet, har ROAF tatt det et steg videre ved å bli med i emballasjeforeningen, og deltar nå i diskusjonene som foregår mellom produsentene her.

Avfallsbransjen kan få nøkkelrolle

Deltakelsen i produsentforeningen innebærer større grad av systematikk i hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen arbeider opp mot produsenter. Slike initiativ som kan bidra til bedre kompetansespredning mellom avfallsbransjen og produsenter, kan bygge opp under en større andel produkter som er designet med avfallshåndteringen i tankene – og dermed bidra til mer sirkulær økonomi.
 
Selv om dette bare er ett avfallsselskap som har meldt seg inn i foreningen, kan avfallsbransjen få en nøkkelrolle i å bidra til at flere ser hele verdikjeden ved produksjonen av nye produkter. Det kan redusere unødig avfall og sørge for at det avfallet som produseres er gjenvinnbart på en god måte.
 
I tillegg er det viktig at avfallsbransjen også forstår andre aktører og deres fagområder, slik at de kan samarbeide om å lage emballasje og produkter som passer best mulig inn i kretsløpet. For eksempel god emballasje som gjør at matvarer holder seg friskere lenger, men samtidig kan gjenvinnes og bli til nye produkter. Vurderingene av gode løsninger i den sirkulære økonomien er komplekse og helt avhengig av denne typen samarbeid.