- I år var det ingen tvil i juryen om hvem som skulle ha førsteplassen. Her har vi et prosjekt som vil kunne bidra til store utslippskutt over hele kloden, fastslo jurymedlem Kristin Halvorsen da hun overrakte vinnerdiplomet til Oslos byrådsleder Raymond Johansen under Zerokonferansen i Oslo 6. november.

Førsteprisen i Årets lokale tiltak ble mottatt av etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven, byrådsleder Raymond Johansen og byråd Hanna E. Marcussen.

I tillegg til å igangsette verdens første utslippsfrie anleggsplass, i Olav Vs gate, har Oslo kommune jobbet aktivt med å overføre sine erfaringer derfra til andre byer internasjonalt, slik at de enklere kan etterspørre utslippsfrie anleggsmaskiner og materialer med lave utslipp.

Omstilling på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre tok andreplassen for sitt arbeid med å legge om energisystemet på Svalbard. Første ledd i prosjektet er å installere en stor batteripark for lagring av solenergi.

- Dette er et prosjekt med stor reell verdi og stor symbolverdi, sier juryen i sin begrunnelse.

Plastgranulat fra avfall
Et stort anlegg for håndtering av plast fra husholdningsavfall sikret tredjeplassen til IVAR IKS i Rogaland og Strand kommune, som representant for eierkommunene. I dette anlegget blir den beste plasten utsortert og vasket før den blir omgjort til råvare for nye plastprodukter i form av plastgranulat.

- Dermed har vinnerne av tredjeplassen vist i praksis hvordan sirkelen for plast kan lukkes, framhever juryen.

Dette er niende gang denne årlige konkurransen blant norske kommuner og fylkeskommuner arrangeres av Miljøstiftelsen Zero, KS, kommunesektorens organisasjon og KBN (Kommunalbanken) i fellesskap for å inspirere til nye og effektive klimatiltak.

Konkurransens jury består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero Senter for klimaforskning, tidligere statsråd Odd Einar Dørum, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Kristine Falkgård i KBN (Kommunalbanken) og Zeros leder Marius Holm.

Øvrige nominerte til Årets lokale klimatiltak 2019 var Sandnes kommune med produksjon av biokull fra hageavfall og Bærum kommune med foredling og gjenbruk av masser fra bygge- og anleggsplasser. I alt kom det inn 14 søknader til årets konkurranse.