I alt kom det inn 14 søknader til konkurransen, som arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS og Kommunalbanken i fellesskap.

Et fellestrekk ved flere av årets nominerte prosjekter er at de dreier seg om sirkulær økonomi i en eller annen form og/eller viser tiltak hvor kommunesektoren leder an i omstillingen til utslippsfrie løsninger. Disse prosjektene kjennetegnes også at de har stor overføringsverdi til andre kommuner, fastslår juryen.

De fem nominerte prosjektene er:

  • Bærum kommune – Ressursbank for foredling og gjenbruk av overskuddsmasser
  • Longyearbyen lokalstyre – Overgang til utslippsfritt energisystem
  • Oslo kommune – Utslippsfrie anleggsplasser
  • Sandnes kommune –  Produksjon og bruk av biokull
  • Strand kommune – Produksjon av plastgranulat fra avfall

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Kristine Falkgård i Kommunalbanken, tidligere statsråd Odd Einar Dørum, og daglig leder Marius Holm i ZERO.

De tre vinnerne vil bli offentliggjort og hedret under festmiddagen på Zerokonferansen i Oslo 6. november.