Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er gjest i KS-podden

Lenkeblokk Icon Han snakker om klimameldingen.

I løpet av Arbeidslivets Klimauke arrangerer hovedsammenslutningene webinarer om hva vi kan gjøre for klima og bærekraft på jobben. Først ute er LO med sitt arrangement om rettferdig omstilling og hvordan dette påvirker deg. Akademikerne setter sosial bærekraft på agendaen, Tekna vil sette søkelyset på klimatilpasning, mens Unio blant annet utfordrer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på hvordan partene i arbeidslivet kan bidra til at vi når klimamålene.

KS’ arrangement legges til vår månedlige Bærekraftsfredag, den 29. januar. Denne gangen samarbeider vi med Utdanningsforbundet, og vi skal se på bærekraftig utvikling i barnehager og skoler med partsamarbeid som motor. Den nye formuleringen i hovedavtalens formålsparagraf slår fast at det å arbeide for klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftmålene skal være en del av partssamarbeidet. Hvordan kan det gjøres i praksis? Vi tar utgangspunkt i det inspirerende arbeidet som skjer i barnehager og skoler nå når bærekraftig utvikling har fått større plass i ramme- og læreplanverk. Vi ønsker å diskutere hvordan arbeidsgivere og tillitsvalgte kan samarbeide om å oversette ord til handling.


Hvorfor Arbeidslivets Klimauke?

Det grønne skiftet må skje på jobben. Veien til et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen. NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademikerne har samlet seg om Arbeidslivets klimauke i flere år. Oppfordringen fra arbeidstakere og arbeidsgivere er: Snakk om hva du kan gjøre for klima på jobben!

Arbeidslivets organisasjoner ønsker å gjøre det lettere for virksomheter å jobbe med miljø- og klimatiltak. Derfor inviterer vi virksomheter til å bli med på Arbeidslivets klimauke. Store og små virksomheter oppfordres til å bruke nettopp denne uken fra 25.-31. januar til å snakke om klima på jobben, hvilke tiltak som kan settes i gang, og gjennom samarbeid sette i gang det grønne skiftet på jobben.