KS' toppmøter 10.-12. februar 2020

Lenkeblokk Icon Les mer om Kommunalpolitisk Toppmøte, Toppmøte for barn og unge, Kommunedirektør-samlingen og Landstinget.

Arbeidslivets klimauke er et samarbeid mellom alle hovedorganisasjonene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I løpet av klimauken ønsker vi å sette søkelyset på klima- og miljøvennlige tiltak som bør gjøres på arbeidsplassen, og å inspirere alle til å snakke om klima på jobb!

På frokostmøtet får du høre gode eksempler fra virksomheter som gjennom dialog og samarbeid gjennomfører det grønne skiftet i praksis.

Her vil vi presentere en fersk undersøkelse om holdninger og handlinger til klimatiltak på arbeidsplassen og vi har invitert gjester som skal fortelle om hvordan de jobber med klima på sin arbeidsplass. I tillegg ønsker vi å rette et kritisk blikk mot oss selv som hovedorganisasjoner. Er måten partene samarbeider på rustet for å løse klimautfordringene? Skyver vi medlemmene foran oss? Hva er vi uenige om? For å gi svar på blant annet disse spørsmålene vil lederne våre møtes til debatt.

Program:

Statssekretær i klima- og miljødepartementet Mathias Fischer ønsker velkommen

Presentasjon av undersøkelse – Slik er klimaarbeidet i norsk arbeidsliv

Sånn jobber vi med klima hos oss: Nordea, Avinor, Asker Kommune og Vestre deler av sine erfaringer. 

Appell av David Jordhus Lier 

Debatt mellom organisasjonene ledet av Stig Arild Pettersen