Det er fortsatt tid og muligheter for påmelding! Se påmeldingslenke her.  

Vårt mål er at kommunene og fylkeskommunene som deltar tar skritt videre i forståelse og konkret handling!

I løpet av dagen vil vi forsøke å svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan oversette de globale målene til en lokal kontekst?
  • Hva skjer i bærekraftsfylket Møre og Romsdal?
  • Hva skal til for at bærekraftarbeidet blir en sentral del av samfunnsutviklingen?
  • Hva skal til for å engasjere hele lokalsamfunnet for felles bærekraftløft?
  • Hvordan mobilisere for partnerskap mellom offentlig og privat sektor?
  • Hva finnes av relevante indikatorer for lokal resultatmåling?
  • Hvordan bruke barnehage, skole og utdanning for å bidra til holdningsendring?
  • Hvordan kommer din kommune/fylkeskommune et skritt videre i arbeidet?

Vi oppfordrer alle til å ta med seg flere fra egen organisasjon, både fra politisk og administrativ ledelse, samt relevante fagfolk.

Nå korter vi ned ventetiden med å presentere de dere får høre: 

KS styreleder Bjørn Arild Gram forteller om hvorfor KS er opptatt av dette og hvordan arbeidet med bærekraftsmålene blir en sentral del av samfunnsutviklingen.  

Vi får høre også erfaringer av alle dem som har kommet godt i gang, blant annet fra Ålesund kommune ved ordfører Eva Vinje Aurdal og assisterende kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen, samt FN sambandet ved Tor Arne Alseth.

Vi vier også tid til Bærekraftsnettverket og får høre hvordan dette skal bidra til et nasjonalt løft. Her vil Gyrid Mangersnes fra Asker kommune, og Kristian Mjøen fra Trondheim kommune, fortelle mer.  

Overskriften «Bærekraftmålene i kommunal planlegging – barrierer og muligheter» presenteres av Gunn Nygård fra Viken Fk og Aase Kristine Lundberg fra Nordlandsforskning, som deler funn fra den nylig utgitte rapporten om kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging.  

Hvilke verktøy er tilgjengelige for kommunene i arbeidet med FN17? Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal FK vil presentere tilgjengelige ressurser innenfor U4SSC og hvordan små og store kommuner kan nyttiggjøre seg dette. Videre vil Anne Romsaas, KS vise hva som finnes av andre relevante indikatorer for lokal resultatmåling.  

Hvordan mobilisere for partnerskap mellom offentlig og privat sektor? Dette vil Oda Bjerkan fra Global Compact Norge ta for seg. 

Hvordan bruke barnehage, skole og utdanning for å bidra til  nødvendig holdningsendring?  Marianne Lindheim, KS, jobber bredt med dette på ulike måter og deler sine perspektiv.

Vi legger opp til en variert dag der dere også skal få litt egentid til å absorbere alle nye impulser!