Kommunesektoren arbeider bredt med FNs bærekraftsmål og det er mye som skjer på feltet. Derfor arrangerer KS et seminar med mål om å samle kommuner og fylkeskommuner for erfaringsutveksling. Dette er stedet for praktiske eksempler, presentasjon av relevante verktøy og muligheter for dele kunnskap.

Hva er formålet med seminaret?

Vårt mål er at kommunene og fylkeskommunene som deltar tar et eller flere skritt videre i forståelse og konkret handling i det lokale arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. 

I løpet av dagen vil vi forsøke å svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan oversette de globale målene til en lokal kontekst?
  • Hva skjer i bærekraftsfylket Møre og Romsdal?
  • Hva skal til for at bærekraftarbeidet blir en sentral del av samfunnsutviklingen?
  • Hva skal til for å engasjere hele lokalsamfunnet for felles bærekraftløft?
  • Hvordan mobilisere for partnerskap mellom offentlig og privat sektor?
  • Hva finnes av relevante indikatorer for lokal resultatmåling?
  • Hvordan bruke barnehage, skole og utdanning for å bidra til holdningsendring?
  • Hvordan kommer din kommune/fylkeskommune et skritt videre i arbeidet?

Ta med deg flere fra egen organisasjon, både fra politisk og administrativ ledelse, samt relevante fagfolk. Invitér også gjerne med en representant fra Ungdomsrådet i din kommune!

Hva koster seminaret?

Arrangementet er gratis.

Hvor og når er seminaret?

Framtidslaben i Ålesund, 1. okt kl 10-16

Ønsker du å melde deg på kan du ta kontakt med en av disse:

Hilde Nauste Myhre

Gustav Weiberg-Aurdal

Vi vil også oppfordre til å følge med på hvordan hvordan høstens North West konferanse blir. Mer informasjon om hvordan arrangementet vil bli gjennomført vil komme.

Lenkeblokk Icon Les mer om North West her.