I dagene 6.–15. juli skal stats- og andre toppledere fra hele verden møtes digitalt i FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF).  Styreleder i KS Bjørn Arild Gram og første nestleder Gunn Marit Helgesen inngår i den norske delegasjonen, som ledes av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Norge er ett av 43 land som skal legge fram en frivillig nasjonal rapport (Voluntary National Review – VNR) med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene. Et hovedfokus i Norges rapport er innsatsen som gjøres på lokalt og regionalt nivå for å nå målene. Et eget kapittel i rapporten, skrevet av KS, er viet arbeidet i kommuner og fylkeskommuner.

KS og medlemmene har utarbeidet en egen rapport til FN (Voluntary Subnational Review - VSR) for å synliggjøre kommunesektorens betydning for å nå bærekraftsmålene, styrke lokalt og regionalt arbeid med bærekraftig utvikling, bidra til kunnskapsdeling og inspirere flere kommuner til å jobbe aktivt med bærekraft. I et eget arrangement i tilknytning til høynivåmøtet skal KS’ styreleder legge fram rapporten. Også Kapp Verde, Tyskland, Indonesia, Mexico, Sverige, Tunisia og Zimbabwe skal presentere sine rapporter om innsatsen på lokalt og regionalt nivå.

KS har som ambisjon å bruke denne rapporten som et grunnlag for videre arbeid med å styrke samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, intensivere støtten til kommunesektorens arbeid med bærekraftsmålene og dele god norsk praksis både nasjonalt og internasjonalt. Som et første steg i dette arbeidet har KS inngått en politisk avtale med KMD for blant annet økt samarbeid mellom nasjonalt, lokalt og regionalt nivå om implementering av FNs bærekraftsmål.

Videre har mange kommuner og regioner, blant dem seks norske, utarbeidet lokale rapporter (Voluntary Local Review – VLR) om sitt arbeid med bærekraftsmålene.

Du kan følge alle møtene under HLPF på FNs Web-TV. Arrangementene i regi av den verdensomspennende kommuneorganisasjonen UCLG kan også følges på UCLG TV.

Her er et utvalg av arrangementer man kan følge – NB! norsk tid:

Hovedprogrammet

Torsdag 8. juli kl. 18.15–19.15.

Going local - How can we support local authorities in implementing the SDGs and how can we best build on voluntary local reviews? Bl.a. med forhåndsinnspilt samtale mellom Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og KS’ styreleder Bjørn Arild Gram

Tirsdag 13. juli kl. 15.00–16.30

Åpning av høynivåsegmentet, dvs. med deltakelse på ministernivå. Med innlegg av bl.a. FNs generalsekretær António Guterres

Onsdag 14. juli kl. 17.45–19.05

I en pulje med tre andre land skal statsråd Astrup presentere Norges nasjonale rapport (kl. 18.05 – 18.15), med etterfølgende spørsmål og debatt

Torsdag 15. juli kl. 21.40–23.00

Avslutning av HLPF, bl.a. med vedtak av ministererklæringen fra møtet

Sidearrangementer:

Onsdag 7. juli kl. 19.00–20.30

 

Local Authorities Major Group Side Event: The session will have a special focus on the SDGs in review in the 2021 HLPF as well as social inclusion and the concept of a caring society, resilience and biodiversity, and governance and local democracy.

Fredag 9. juli kl. 14.00–16.30

Local and Regional Governments Day: Organized by the Global Taskforce. The objective of the LRG Day is to bring together the delegation of local and regional governments to discuss the findings of the report on the state of localization, discuss and agree on the constituency's Statement to the HLPF, and define the priorities of the constituency for the post-COVID-19 era.

Mandag 12. og tirsdag 13. juli – begge dager kl. 14.00–16.30

Local and Regional Governments’ Forum: Organized by UCLG and UN-Habitat. The objective of the VLR-VSR Days is to provide a space for exchange, mutual learning and common reflection for all governments and stakeholders engaged in advancing the localization, monitoring and reporting of the SDGs.

Torsdag 15. juli kl. 15.00–17.00

Voluntary Subnational Review. Styreleder Bjørn Arild Gram presenterer KS’ rapport og med kommentarer fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Rapporten fra Norge er nr. 5 av 8 rapporter som skal presenteres.

Les KS-rapporten Voluntary Subnational Review - Norway

Les Regjeringens rapport Voluntary National Review 2021 Norway

Les mer om samarbeidsavtalen mellom KS og regjeringen her.

Se det offisielle programmet for FNs høynivåforum 6.–15. juli 2021.