Hvordan kan vi legge til rette for kompetanseutvikling om bærekraft i egen organisasjon og i lokalsamfunnet? Hvilken rolle har lederne i arbeidet?

Her får du blant annet høre om arbeidet med et lederutviklingsprogram som Bærekraftsnettverket har på gang, samt gode eksempler fra flere kommuner og fylkeskommuner.

Det blir lagt opp til diskusjon og deling av erfaringer om temaet mot slutten av møtet. 

  1. Hva må ansatte kunne?
  2. Hva må ledere kunne?
  3. Hva må innbyggere kunne?
  4. Åpen dialog – hvilke kompetansebehov og -tiltak ser du som viktigst? 

Program:

Hvordan jobber Bærekraftsnettverket med kompetanseheving? 

  • Rammeverk for samfunnsomstilling ved Gyrid Mangersnes, Asker kommune
  • Konsept for ledelsesutvikling ved Kristian Mjøen, Trondheim kommune

Hvordan jobbes det lokalt og regionalt med disse prosessene? 

  • Hva er organisasjonslæring? Hvorfor er det en fornuftig tilnærming til ledelses- og organisasjonsutvikling? Ved Nina Solberg, Insam, (et samarbeid mellom KS, CICERO, USN, INCLUDE, Asker kommune og INSAM) 
  • Utvikling av kompetansehevingspakke for bærekraft ved Benedikte Vivaas Kise, Viken fylkeskommune 
  • Behov for kompetanse beskrevet av ansatte i kartleggingen – hvordan jobber Viken med å svare på dette? Line Begby, Viken Fylkeskommune og Tina-Irene Luggenes Amundsen, BDO 
  • Nytt kompetansemiljø - Campus Kristiansund ved Roland Mauseth, Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Panelsamtale
Panelsamtale hvor vi oppfordrer alle som lytter til å kaste seg på hvis de har refleksjoner eller egne innspill til spørsmålene eller kommentarene fra panelet

Møtet er åpent for alle.

Dato 30.04
Kl 13.30 – 15.30
Sted: Digital (zoom)
Arrangør: KS og Bærekraftsnettverket

Se møtet på Zoom

Sammen skaper vi et bærekraftig samfunn!

Bilde uten beskrivelse