Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket består av kommuner og fylkeskommuner som sammen med KS samarbeider om å bidra til FNs bærekraftsmål innen 2030.

SISTE OM BÆREKRAFTSMÅLENE

Kultur er bærekraft: 1 Utrydde fattigdom

Kultur er bærekraft: 1 Utrydde fattigdom

Kultur har en verdi i seg selv, men gir også store ringvirkninger. Denne serien viser hvordan kultur bidrar til å nå alle FNs 17 bærekraftsmål.

Muligheter i møte med kommunal- og distriktsministeren

Muligheter i møte med kommunal- og distriktsministeren

Ny regjeringsplattform gir nye muligheter. Det var utgangspunktet for det årlige konsultasjonsmøtet med kommunal- og distriktsministeren, der også tillitsreform og bredbånd var tema.

Bærekraftsfredag: FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging

Bærekraftsfredag: FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging

Ny måned og ny Bærekraftsfredag på trappene. Denne gangen møtes Bærekraftsnettverket for å diskutere FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging. Sendingen er åpen for alle og krever ingen påmelding.

KS-podkast om klimatilpasning

KS-podkast om klimatilpasning

Klimatilpasning handler IKKE om hva som kan skje i framtida hvis vi ikke når klimamålene. Det handler om ting som alt har skjedd og som skjer i stadig raskere tempo: Mer vann, mer vær, mer råte, blant mye annet.

Tiltak for levende lokalsamfunn

Tiltak for levende lokalsamfunn

KS og NHO ønsker å bidra aktivt til at vi når klimamålene og sikrer omstilling til lavutslippssamfunnet, at vi utvikler et verdiskapende næringsliv og sikrer bærekraftige og gode velferdstjenester i hele landet, og fremmer et inkluderende arbeidsliv.

Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

PRESSEMELDINGER

Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

Hvordan hindre at unge faller utenfor eller at Distrikts-Norge blir et gamlehjem? Noen samfunnsutfordringer er så komplekse at det trengs helt nye løsninger. Nå skal regjeringen og KS samarbeide om en policy lab for å få fart på innovasjon i kommunene.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT