Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er globale mål, med lokale løsninger. Her har vi samlet nyttig informasjon som viser KS´ og kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Samarbeidet mellom kommunesektor og statlige myndigheter i Norge vekket internasjonal oppmerksomhet under FN-toppmøte om bærekraftsmålene.  

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

- Jeg er svært fornøyd med at kommunesektorens innspill til regjeringens handlingsplan for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 er godt ivaretatt, og at kommuner og fylkeskommuners viktige rolle i arbeidet vektlegges så sterkt i planen, sier KS’ styreleder.

Hvordan jobber kommuner i Norden med Agenda 2030?

Hvordan jobber kommuner i Norden med Agenda 2030?

Kommuner og regioner i hele Norden følger opp arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. Den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio har nå lansert en egen nettside for læring og erfaringsdeling.

Kommunesektoren arbeider for en bærekraftig framtid

Kommunesektoren arbeider for en bærekraftig framtid

Kommunesektoren er sentral i arbeidet for at Norge skal nå bærekraftsmålene. KS har i tett dialog med medlemmene utarbeidet en rapport som viser hvordan kommuner og fylkeskommuner arbeider med dette.

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket består av kommuner og fylkeskommuner som sammen med KS samarbeider om å bidra til FNs bærekraftsmål innen 2030.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Nyttige lenker til samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT