Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er globale mål, med lokale løsninger. Her har vi samlet nyttig informasjon som viser KS´ og kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Løfte om et bærekraftsløft

PRESSEMELDINGER

Løfte om et bærekraftsløft

Norske kommuner og fylkeskommuner vil være pådrivere for bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Nå etablerer kommuner og fylkeskommuner Bærekraftsnettverket.

Kommunesektorens løft for bærekraft

Kommunesektorens løft for bærekraft

Flere kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter har sammen med KS innledet samarbeid med FN om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn.

Barn og unge – en ressurs for et bærekraftig lokalsamfunn

Barn og unge – en ressurs for et bærekraftig lokalsamfunn

Skal vi skape engasjerte innbyggere og videreutvikle demokratiet, må vi sørge for at dagens unge har mulighet til å være med der beslutninger tas, mener KS.

KS støtter kommunesektorens bærekraftsarbeid

KS støtter kommunesektorens bærekraftsarbeid

KS ser FNs bærekraftsmål som relevante og nyttige for medlemmene. KS vil derfor fortsette arbeidet med å stimulere medlemmene til å bruke bærekraftsmålene i kommunale planer.

Nyttige lenker til samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner

Les mer

Implementing the SDGs at local and regional level – examples from Norway

Implementing the SDGs at local and regional level – examples from Norway

KS motivates, supports and encourages its members to develop innovative and good services for citizens and inclusive communities through applying the SDGs. Here you can learn about some examples of how municipalities and county authorities in Norway work.

Action Plan for the Sustainable Development Goals – the local government sector is ready to contribute

Action Plan for the Sustainable Development Goals – the local government sector is ready to contribute

The government will present a White Paper with proposals for a national action plan to achieve the UN's Sustainable Development Goals. - Norwegian municipalities and county authorities are ready to contribute to this work, says president Bjørn Arild Gram.

Nøkkelaktører for bærekraftig utvikling

Nøkkelaktører for bærekraftig utvikling

I kommuneproposisjonen legger regjeringen vekt på at kommunesektoren har en avgjørende rolle i gjennomføringen av FNs bærekraftmål. KS forventer at dette følges opp med bred involvering i arbeidet med nasjonal handlingsplan.

Handlingsplan for bærekraftsmålene – kommunesektoren er klar til å bidra

Handlingsplan for bærekraftsmålene – kommunesektoren er klar til å bidra

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding med forslag til nasjonal handlingsplan for å oppnå FNs bærekraftsmål. - Norske kommuner og fylkeskommuner er klare til å bidra i dette arbeidet, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Kommuneplankonferansen 2020 er utsatt

Kommuneplankonferansen 2020 er utsatt

Forum for kommunal planlegging (FKP) har valgt å utsette den planlagte kommuneplankonferansen i Kirkenes 30.-31. mars. Dette på grunn av smittesituasjonen.

Seminar om bærekraftsmålene

Seminar om bærekraftsmålene

Under North West-konferansen 1. oktober arrangerer KS seminar om FNs bærekraftsmål. Formålet med seminaret er å dele kunnskap om hvordan sektoren kan jobbe for å nå FNs bærekraftsmål.

Les flere artikler

KONTAKT