Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er globale mål, med lokale løsninger. Her har vi samlet nyttig informasjon som viser KS´ og kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Hvordan jobber Norden og Europa med bærekraftsmålene?

Hvordan jobber Norden og Europa med bærekraftsmålene?

På oppdrag fra KS har Nordregio gjennomført en kartlegging av nordiske og europeiske initiativ som er relevante for kommuner og fylkeskommuner å kjenne til i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Oppfordrer til å svare på undersøkelse om arbeidet med bærekraftsmålene

Oppfordrer til å svare på undersøkelse om arbeidet med bærekraftsmålene

På oppdrag fra KS sender Deloitte nå ut en spørreundersøkelse til alle kommuner og fylkeskommuner om arbeidet med FNs bærekraftsmål. Kartleggingen inngår i Norges rapportering til FN under High Level Political Forum i juli.

Bærekraftsfredag: Bærekraftig utvikling i barnehager og skoler

Bærekraftsfredag: Bærekraftig utvikling i barnehager og skoler

Den månedlige bærekraftsfredagen blir denne gang arrangert i forbindelse med Arbeidslivets Klimauke og i samarbeid med Utdanningsforbundet og Bærekraftsnettverket. Velkommen til webinar fredag 29. januar kl. 13.30-14.45 hvor partssamarbeid er hovedtema.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket består av kommuner og fylkeskommuner som sammen med KS samarbeider om å bidra til FNs bærekraftsmål innen 2030.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kommunesektorens løft for bærekraft

Kommunesektorens løft for bærekraft

Flere kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter har sammen med KS innledet samarbeid med FN om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn.

Nyttige lenker til samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner

Les mer

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Bolig er en kilde til velferd, men også til ulikhet. Det er et økende gap mellom de som er innenfor og de som står utenfor eiemarkedet. Fortetting er bra for klima og miljø, men gir det boliger og nabolag med høy nok kvalitet – og er de barnevennlige nok?

Delte norske erfaringer med FN

Delte norske erfaringer med FN

KS’ nestleder Gunn Marit Helgesen delte norske erfaringer fra arbeidet med FNs bærekraftsmål da hun deltok på et møte i regi av FNs økonomiske kommisjon for Europa torsdag 18. mars.

Arbeidslivets Klimauke handler om bærekraftig arbeidsliv

Arbeidslivets Klimauke handler om bærekraftig arbeidsliv

Mandag 25. januar startet Arbeidslivets Klimauke som er et samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademikerne. Velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av å skape grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Kommunesektoren spiller en viktig internasjonal rolle

Kommunesektoren spiller en viktig internasjonal rolle

KS understreket kommunesektorens betydning i utviklingsarbeid, EU-programmene og for å nå bærekraftsmålene på konsultasjonsmøte med Utenriksdepartement.

Bærekraftig ledelse - konseptutvikling

Bærekraftig ledelse - konseptutvikling

Styringsgruppen for Bærekraftsnettverket har bestilt et forprosjekt på bærekraftig ledelse og ledelsesutvikling. I løpet av desember 2020 gjennomføres tre samlinger der større grupper kan få en introduksjon til ideer og personer.

Nordisk samarbeid om FNs bærekraftsmål på lokalt og regionalt nivå

Nordisk samarbeid om FNs bærekraftsmål på lokalt og regionalt nivå

Nordregio inviterer til en webinarserie om bærekraft og Agenda 2030. Webinarene retter seg mot alle som arbeider med FNs bærekraftsmål i kommuner og regioner i de nordiske landene. Fokus vil være på praktisk erfaringsutveksling.

Les flere artikler

KONTAKT