Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er globale mål, med lokale løsninger. Her har vi samlet nyttig informasjon som viser KS´ og kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Samarbeidet mellom kommunesektor og statlige myndigheter i Norge vekket internasjonal oppmerksomhet under FN-toppmøte om bærekraftsmålene.  

KS med egen sesjon på Nordic Edge Expo - om innbyggere

KS med egen sesjon på Nordic Edge Expo - om innbyggere

KS, i samarbeid med Smartbyene, inviterer til en egen parallellsesjon under årets Nordic Edge Expo 21. september. Denne dagen setter vi innbyggerne i sentrum og ser nærmere på hvordan alle kan få mulighet til å henge med i den digitale utviklingen.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

- Jeg er svært fornøyd med at kommunesektorens innspill til regjeringens handlingsplan for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 er godt ivaretatt, og at kommuner og fylkeskommuners viktige rolle i arbeidet vektlegges så sterkt i planen, sier KS’ styreleder.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Hvordan jobber kommuner i Norden med Agenda 2030?

Hvordan jobber kommuner i Norden med Agenda 2030?

Kommuner og regioner i hele Norden følger opp arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. Den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio har nå lansert en egen nettside for læring og erfaringsdeling.

Kommunesektoren arbeider for en bærekraftig framtid

Kommunesektoren arbeider for en bærekraftig framtid

Kommunesektoren er sentral i arbeidet for at Norge skal nå bærekraftsmålene. KS har i tett dialog med medlemmene utarbeidet en rapport som viser hvordan kommuner og fylkeskommuner arbeider med dette.

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket består av kommuner og fylkeskommuner som sammen med KS samarbeider om å bidra til FNs bærekraftsmål innen 2030.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Nyttige lenker til samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner

Les mer

Utdanning for bærekraftig utvikling gjennom internasjonalt, nasjonalt og lokalt samarbeid

Utdanning for bærekraftig utvikling gjennom internasjonalt, nasjonalt og lokalt samarbeid

I sommer har KS og norske myndigheter vist hvilke muligheter som ligger i samarbeid for en bærekraftig utvikling gjennom sin deltakelse på FN- toppmøte om bærekraftmålene. Internasjonalt, nasjonalt og lokalt samarbeid på flere nivå gir flere muligheter.

Tiltak for levende lokalsamfunn

Tiltak for levende lokalsamfunn

KS og NHO ønsker å bidra aktivt til at vi når klimamålene og sikrer omstilling til lavutslippssamfunnet, at vi utvikler et verdiskapende næringsliv og sikrer bærekraftige og gode velferdstjenester i hele landet, og fremmer et inkluderende arbeidsliv.

Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

PRESSEMELDINGER

Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

Hvordan hindre at unge faller utenfor eller at Distrikts-Norge blir et gamlehjem? Noen samfunnsutfordringer er så komplekse at det trengs helt nye løsninger. Nå skal regjeringen og KS samarbeide om en policy lab for å få fart på innovasjon i kommunene.

Unique cooperation on sustainable development goals

Unique cooperation on sustainable development goals

The cooperation between local government and national authorities in Norway has drawn international attention during the UN Summit on Sustainable Development Goals.

Rapport til FN: Norsk kommunal sektor i front for bærekraft

PRESSEMELDINGER

Rapport til FN: Norsk kommunal sektor i front for bærekraft

KS’ kartlegging av kommunenes arbeid med å nå bærekraftsmålene vekker internasjonal oppmerksomhet i FN.

KS deltar i FN-toppmøte om bærekraftsmålene

KS deltar i FN-toppmøte om bærekraftsmålene

KS skal presentere rapport om hvordan norske kommuner og fylkeskommuner arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. Rapporten skal presenteres under FN-toppmøte i juli.

Les flere artikler

KONTAKT