Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er globale mål, med lokale løsninger. Her har vi samlet nyttig informasjon som viser KS´ og kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Stort engasjement på KS' bærekraftseminar under North West

Stort engasjement på KS' bærekraftseminar under North West

KS arrangerte seminar om FNs bærekraftsmål under North West-konferansen 1. oktober. Arrangementet var digitalt og her finner du opptak fra seminaret.

Løfte om et bærekraftsløft

PRESSEMELDINGER

Løfte om et bærekraftsløft

Norske kommuner og fylkeskommuner vil være pådrivere for bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Nå etablerer kommuner og fylkeskommuner Bærekraftsnettverket.

Kommunesektorens løft for bærekraft

Kommunesektorens løft for bærekraft

Flere kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter har sammen med KS innledet samarbeid med FN om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn.

KS støtter kommunesektorens bærekraftsarbeid

KS støtter kommunesektorens bærekraftsarbeid

KS ser FNs bærekraftsmål som relevante og nyttige for medlemmene. KS vil derfor fortsette arbeidet med å stimulere medlemmene til å bruke bærekraftsmålene i kommunale planer.

Nyttige lenker til samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner

Les mer

Mange bekker små - gjør en stor å – et hav av muligheter

Mange bekker små - gjør en stor å – et hav av muligheter

Barn og unge utgjør en ressurs for både lokale og nasjonale myndigheter i arbeidet for å skape bærekraftige løsninger for samfunnet vårt. Barnehager og skoler i hele landet er i dag engasjert i å redde havet. Lytt til deres gode ideer!

Sortering av indikatorer for mål på bærekraft

Sortering av indikatorer for mål på bærekraft

Vi trenger mer kunnskap om hva de ulike indikatorene for FNs bærekraftsmål egentlig måler, og hvordan de kan brukes. I samarbeid med Statistisk sentralbyrå og andre skal KS sortere eksisterende indikatorer og settene av dem på bærekraft.

Nordic Edge Expo 2020

Nordic Edge Expo 2020

Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste smartby-konferanser. KS er medarrangør og setter innovasjon og samarbeid for smarte og bærekraftige lokalsamfunn på agendaen. Bli med 23. september.

Webinar for kommuner om bærekraftsmålene

Webinar for kommuner om bærekraftsmålene

Hvordan kan FNs bærekraftsmål brukes i kommunal planlegging? Eksempler og råd fra en fersk kartlegging fra Nordlandsforskning kan hjelpe kommuner et stykke på vei på webinar 11. september.

Kultur og bærekraft henger sammen

Kultur og bærekraft henger sammen

Kulturfeltet er en sterk ressurs som vi kan bruke for å løse vår tids største utfordringer. I arbeidet med å nå bærekraftsmålene leter vi etter både kunnskap, ressurser og metoder. Ut fra målene gis eksempler på hvordan kultur og bærekraft henger sammen.

Digital storsamling for bærekraftsarbeidet

Digital storsamling for bærekraftsarbeidet

Sending fra 26. august! Bærekraftsnettverket i Norge, i samarbeid med KS og FN, spør: hvordan får vi alle med? Over 24 timer møttes kommuner, organisasjoner, forskningsmiljøer og andre som jobber med smart og bærekraftig omstilling.

Les flere artikler

KONTAKT