Statsbudsjettet 2021

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober. Her finner du all informasjon om statsbudsjettet og reaksjoner fra KS.

Les mer om statsbudsjettet 2021

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Kommunene får koronakompensasjon

PRESSEMELDINGER

Kommunene får koronakompensasjon

- Vi ser positivt på at kommuner og fylkeskommuner i dag 29/10 har fått varsel om hva de kan forvente av ekstra midler for å dekke koronakostnadene. Det vil styrke sektorens muligheter til å planlegge godt for første halvår i 2021, sier Bjørn Arild Gram.

Krever 200 millioner mer til  flom- og skredsikring

Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

Flere organisasjoner har i et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité oppfordret til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene ved å øke bevilgningen til forebygging av naturskader betydelig.

Statsbudsjettet: Konsekvenser for vedtak om tilskudd til private barnehager

Statsbudsjettet: Konsekvenser for vedtak om tilskudd til private barnehager

Forslaget til statsbudsjett for 2021 har flere faktorer som kan/vil påvirke kommunenes vedtak om tilskuddssatser til private barnehager for 2021. Forslag om endret pensjonspåslag er en av disse faktorene.

KS og KMD med rapport om koronakostnader

KS og KMD med rapport om koronakostnader

Fredag 16. oktober presenterte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og styreleder Bjørn Arild Gram en rapport om merutgifter og tap av inntekter i kommunene som følge av koronapandemien.

Høringsnotat om statsbudsjettet for 2021

Høringsnotat om statsbudsjettet for 2021

KS har sendt et høringsnotat om statsbudsjettet for 2021 til finanskomiteen og kommunalkomiteen på Stortinget.

Les flere artikler

KONTAKT