Statsbudsjettet 2021

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Her finner du all informasjon om statsbudsjettet og reaksjoner fra KS.

Les mer om statsbudsjettet 2021

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Budsjettforliket: Skuffet over fortsatt kutt i ressurskrevende pleietjenester

PRESSEMELDINGER

Budsjettforliket: Skuffet over fortsatt kutt i ressurskrevende pleietjenester

- KS er skuffet over at regjeringens forslag om kutt i toppfinansieringen av ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester overlevde budsjettforhandlingene med Fremskrittspartiet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Oversikt over de øremerkede tilskuddene i statsbudsjett 2021

Oversikt over de øremerkede tilskuddene i statsbudsjett 2021

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er øremerkede tilskudd (alle 60-postene) på 74,7 mrd. kroner, hvorav 37,0 mrd. kroner er en del av kommuneopplegget. Disse kommer i tillegg til rammetilskuddet på 178,8 mrd. kroner.

Kommunene får koronakompensasjon

PRESSEMELDINGER

Kommunene får koronakompensasjon

- Vi ser positivt på at kommuner og fylkeskommuner i dag 29/10 har fått varsel om hva de kan forvente av ekstra midler for å dekke koronakostnadene. Det vil styrke sektorens muligheter til å planlegge godt for første halvår i 2021, sier Bjørn Arild Gram.

Krever 200 millioner mer til  flom- og skredsikring

Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

Flere organisasjoner har i et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité oppfordret til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene ved å øke bevilgningen til forebygging av naturskader betydelig.

Statsbudsjettet: Konsekvenser for vedtak om tilskudd til private barnehager

Statsbudsjettet: Konsekvenser for vedtak om tilskudd til private barnehager

Forslaget til statsbudsjett for 2021 har flere faktorer som kan/vil påvirke kommunenes vedtak om tilskuddssatser til private barnehager for 2021. Forslag om endret pensjonspåslag er en av disse faktorene.

Les flere artikler

KONTAKT