Les mer

Lenkeblokk Icon Flere saker om statsbudsjettet

Notatet er på 13 sider og omfatter disse temaene:

  • Kommuneøkonomi
  • Helse og velferd
  • Utdanning
  • Klima
  • Kultur
  • Digitalisering
  • Innovasjon og forskning
  • Eiendomsskatt
  • Skatteoppkreving

I tillegg er det lagt ved en oversikt som viser hvilke øremerkede tilskudd som er innlemmet i rammetilskuddet, og hvordan innlemmingen er gjennomført.

Lenkeblokk Icon Last ned hele notatet om statsbudsjettets konsekvenser for kommunesektoren.