Mandag 7. oktober presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Dagen etter inviterte KS Regioner til seminar/webinar om hva forslaget vil bety for kommunesektoren.

Direktør for interessepolitikk, Helge Eide, gikk sammen med avdelingsdirektør for kommuneøkonomi, Rune Bye, gjennom de viktigste sidene ved budsjettforslaget, og om KS’ arbeid fram mot endelig budsjettvedtak i Stortinget i desember.

- Det er viktig for oss at de som følger møtet på nett, skal ha like stort utbytte som de som er til stede, sier Geir Runar Johannessen, områdedirektør for Regioner i KS. Vi vet fra tidligere år at mange steder har man hatt stort utbytte av å følge møtet i fellesskap på skjerm. Det er jo også en fin anledning til å diskutere konsekvenser for egen kommune eller fylkeskommune, sier Johannessen. Opptak og lysbilder fra gjennomgangen er også tilgjengelig for de som vil se det i ettertid.

Lenkeblokk Icon Se presentasjonen fra KS (pdf) Lenkeblokk Icon Samleside for statsbudsjettet 2020