Statsbudsjettet 2020

Mer om statsbudsjettet

Full veibruksavgift på biodiesel vil gi store merkostnader

Full veibruksavgift på biodiesel vil gi store merkostnader

Regjeringens forslag om full veibruksavgift på all biodiesel vil gi betydelige merkostnader for fylkeskommuner som bruker 100 prosent ren biodiesel i bussflåten. Dette fastslår KS i et brev til finansminister Siv Jensen.

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressursar er ein grunnpilar i lokaldemokratiet, og den lokale retten til å skattlegge utnyttinga av ressursane følgjer naturleg av råderetten, meiner Landsstyret.

Budsjettmidler til fylkesveg i tråd med forventningene

PRESSEMELDINGER

Budsjettmidler til fylkesveg i tråd med forventningene

- Regjeringen legger i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet endelig opp til at midler skal følge oppgavene når sams vegadministrasjon overføres til fylkene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Oversikt over de øremerkede tilskuddene i statsbudsjett 2020

Oversikt over de øremerkede tilskuddene i statsbudsjett 2020

I forslaget til statsbudsjett for 2020 er øremerkede tilskudd (alle 60-postene) på 72,1 mrd. kroner, hvorav 43,0 mrd. kroner er en del av kommuneopplegget. Disse kommer i tillegg til rammetilskuddet på 178,9 mrd. kroner.

Budsjetthøring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Budsjetthøring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Styreleder Gunn Marit Helgesen ledet delegasjonen fra KS og presenterte budsjettforslagets konsekvenser for kommunesektoren. KS overleverte samtidig et notat med kommentarer til regionreformen og de nye oppgavene til fylkeskommunene.

Uenig i finansieringsansvar for nasjonale e-helseløsninger

Uenig i finansieringsansvar for nasjonale e-helseløsninger

KS er uenig i regjeringens forslag til finansiering av nasjonale e-helseløsninger. Det vil kunne innebære at kommuner pålegges kostnader som de i liten grad har mulighet til å påvirke eller hente gevinster av.

Les flere artikler

KONTAKT