Statsbudsjettet 2019

SISTE OM STATSBUDSJETTET

Landsstyret om statsbudsjettet 2019

Landsstyret om statsbudsjettet 2019

I 2019 vil det være behov for stram budsjettstyring, effektivisering og innsparingstiltak i mange kommuner og fylkeskommuner, men Landsstyret vurderer at kommuneopplegget totalt sett vil kunne gi grunnlag for å videreføre gode velferdstjenester.

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

- Lokalsamfunn og næringsliv kan ikke ta hele belastningen ved flom og skred gang på gang. Vi går derfor sammen og ber Stortinget sørge for at det bevilges tilstrekkelig med midler til forebygging og sikring, sier Gunn Marit Helgesen.

Budsjetthøring i næringskomitéen

Budsjetthøring i næringskomitéen

KS uttrykte bekymring for at regjeringens forslag til budsjett vil svekke den regionale samfunnsutviklerrollen. KS etterlyste også tydelige signaler på videreføring av leverandørutviklingsprogrammet som arbeider med innovative offentlige anskaffelser.

Budsjetthøring i helse- og omsorgskomitéen

Budsjetthøring i helse- og omsorgskomitéen

Kuttet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner. Dette er én av sakene KS tok opp i høringen i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget 16. oktober.

Beregningen av tilskudd til private barnehager

Beregningen av tilskudd til private barnehager

Tilskuddssatsene for private barnehager skal være vedtatt innen 31.10.18. Det er vesentlig at kommunene tar forbehold om Stortingets endelige vedtak av satser for kommunal deflator og maksimalpris i barnehage i sine vedtak om tilskuddssatser for 2019.

Budsjetthøring i finanskomitéen

Budsjetthøring i finanskomitéen

Regjeringen og KS er uenige om finansieringen av bemanningsnormene i barnehagene. Vi mener at det mangler om lag 400 millioner kroner for at dette pålegget til barnehagesektoren skal være reelt fullfinansiert.

Les flere artikler

KONTAKT