Statsbudsjettet 2019

SISTE OM STATSBUDSJETTET 2019

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

Dagen etter at statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram gikk vi gjennom de viktigste følgene for kommunene og fylkeskommunene. Opptak fra gjennomgangen finner du her.

Budsjettimpulsen godt tilpasset optimistiske makroprognoser

Budsjettimpulsen godt tilpasset optimistiske makroprognoser

Regjeringen regner med at den inneværende konjunkturoppgangen fortsetter i 2020, og at kapasitetsutnyttelsen vil ligge over det normale. Et relativt stramt statsbudsjett er da et godt svar, sier sjeføkonom i KS, Torbjørn Eika.

Landsstyret om statsbudsjettet 2019

Landsstyret om statsbudsjettet 2019

I 2019 vil det være behov for stram budsjettstyring, effektivisering og innsparingstiltak i mange kommuner og fylkeskommuner, men Landsstyret vurderer at kommuneopplegget totalt sett vil kunne gi grunnlag for å videreføre gode velferdstjenester.

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

- Lokalsamfunn og næringsliv kan ikke ta hele belastningen ved flom og skred gang på gang. Vi går derfor sammen og ber Stortinget sørge for at det bevilges tilstrekkelig med midler til forebygging og sikring, sier Gunn Marit Helgesen.

Budsjetthøring i næringskomitéen

Budsjetthøring i næringskomitéen

KS uttrykte bekymring for at regjeringens forslag til budsjett vil svekke den regionale samfunnsutviklerrollen. KS etterlyste også tydelige signaler på videreføring av leverandørutviklingsprogrammet som arbeider med innovative offentlige anskaffelser.

Budsjetthøring i helse- og omsorgskomitéen

Budsjetthøring i helse- og omsorgskomitéen

Kuttet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner. Dette er én av sakene KS tok opp i høringen i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget 16. oktober.

Les flere artikler

KONTAKT