Samarbeidsutvalget, bestående av Finansdepartementet, KS, Oslo kommune, Skatteetaten og tillitsvalgte, har gjennom sitt arbeid blitt enige om anbefalte rammer og prosess for gjennomføring av overføringsprosessen. Det vil si både den prosessen kommunene som nåværende arbeidsgiver har ansvar for, og den prosessen Skatteetaten som ny arbeidsgiver har ansvar for.

Samarbeidsutvalget har også utarbeidet en rapport hvor formålet har vært å legge til rette for en ryddig og forutsigbar overdragelse som ivaretar både ansattes og arbeidsgivernes interesser. Samarbeidsutvalgets rapport, sammen med denne veilederen, skal bidra til likebehandling og en forutsigbar prosess for berørte ansatte.

Lenkeblokk Icon Her finner du veilederen