Tid: Fredag 6. desember 2019 kl. 09.30 - 15.00. 

Hver kommune med skatteoppkreverfunksjon kan delta med inntil to representanter. Dette for å få deltakelse fra flest mulig aktuelle kommuner. Målgruppen er primært kommuneledelsen, men seminaret er også åpent for andre interesserte. Vi har plass for inntil 270 deltakere.

På seminaret møter du blant andre:

  • Direktør for interessepolitikk Helge Eide, KS
  • Skattedirektør Hans Christian Holte
  • Prosjektleder Tord Bern Hansen, Skattedirektoratet
  • Underdirektør og delprosjektleder for HR, Inger Harstveit, Skattedirektoratet
  • Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene
  • Avdelingsdirektør Rune Bye, KS
  • Spesialrådgiver Sigmund Engdal, KS

Seminaret er gratis.

Lenkeblokk Icon Klikk her for å se program og melde deg på