Det er enighet om at samarbeidsutvalget skal bestå frem til overføringen formelt er avsluttet. Dette for å følge opp overføringen og avklare eventuelle nye problemstillinger som ikke er vurdert i denne rapporten. Samarbeidsutvalget kan tre sammen når partene ønsker det.

Både veilederen og rapporten kan bli oppdatert underveis etter behov.

Lenkeblokk Icon Samarbeidsutvalgets rapport