Forslaget blir fulgt opp i Stortingets finanskomite. Det vil foreligge innstilling fra komiteen 6. desember og voteringen i Stortinget vil skje 13. desember.

Ettersom dette er en flertallsregjering, må det antas at forslaget vil bli vedtatt under Stortingets behandling. KS har derfor startet et arbeid for å ivareta kommunens interesser i den sannsynlige gjennomføringen av vedtaket.

Regjeringen har selv lagt til grunn at det er 227 kommunale skatteoppkreverkontor med 1279 årsverk. Det er en del interkommunale samarbeid. 

Les mer: