Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. 

KS jobber med følgende hovedspørsmål:

  • Overføring av ansatte fra kommunene til skatteetaten
  • System for effektiv informasjonsflyt når skatteregnskapet overtas av staten
  • Rammebetingelsene for å inndrive kommunale avgifter
  • Kvalitetssikring av uttrekk fra kommunerammen og fordelingsnøkkel mellom kommunene

KS vil etter behov også se på andre spørsmål som kan ha betydning for overføringen, for eksempel hva gjelder leieavtaler, arkiv m.fl.

Samarbeidsutvalg

KS deltar i et samarbeidsutvalg sammen med staten (Finansdepartementet og Skattedirektoratet) og partene i arbeidslivet for å sikre en ryddig overføring av ansatte. 

Lenkeblokk Icon Se mandatet for samarbeidsutvalget

Kartlegging i kommunene

KS har gjort en kartlegging for å få best mulig informasjon om blant annet organisering, antall ansatte, kompetanse, m.v. Det er også talt opp antallet årsverk som er knyttet til ledelse og administrasjon av kemnerfunksjonen.

Arbeidsgruppe 

KS har bedt om at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på spørsmålet om informasjonsflyt når føring av skatteregnskapet overføres. 

Referansegruppe

Det er nedsatt en referansegruppe for KS´ arbeid med deltakere fra kommunene. Arbeidet er koordinert via storbynettverket og det sentrale rådmannsutvalget.