Skatteoppkreving

Regjeringen har utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten til 1. november 2020. Utsettelsen vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene, og KS vil ha dialog med Finansdepartementet og Skatteetaten om dette.

Mer om skatteoppkrevingen

Les flere artikler

KONTAKT