Skatteoppkreving

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Vi har startet et arbeid for å ivareta kommunenes interesser i saken. KS er imot forslaget.

KONTAKT