Skatteoppkreving

Regjeringen vil overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. KS arbeider for å ivareta kommunenes interesser i prosessen.

Mer om skatteoppkrevingen

Les flere artikler

KONTAKT