Skatteoppkreving

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. KS går imot forslaget. Det må likevel antas at forslaget blir vedtatt. Vi har derfor startet et arbeid for å ivareta kommunenes interesser i denne saken.

KONTAKT