I mars måned isolert økte skatteinntektene i kommunene med 4,1 prosent og i fylkeskommunene med 3,7 prosent, målt i forhold til samme måned i fjor. I 2019 er skattøret satt ned både for kommunene og fylkeskommunene. Dette gjør utslag på tallene fra og med mars måned. Skatteinntektene i januar og februar var i stor grad knyttet til inntektsåret 2018.

Skatteinntekter i form av forskuddstrekk fra arbeidsgivere viser en vekst på 4,3 prosent for kommunene og 3,8 prosent for fylkeskommunene sammenliknet med perioden januar-mars i fjor.

I statsbudsjettet for 2019 er skatteveksten på årsbasis anslått til 0,4 pst for kommunene og 1,6 pst for fylkeskommunene.

Se skatteutjevning for mars (Excel-format).