I mai måned isolert økte skatteinntektene i kommunene med 3,8 prosent og i fylkeskommunene med 3,4 prosent, målt i forhold til samme måned i fjor.

Skatteinntektene fra forskuddstrekk økte med 4,0 prosent i kommunene og 3,6 prosent i fylkeskommunene, mens forskuddsskatt økte med henholdsvis 5,0 prosent og 4,5 prosent sammenliknet med januar-mai i fjor. Den delen av forskuddsskatten som skriver seg fra innbetalt tilleggsforskudd økte svakere både i kommunene og fylkeskommunene, henholdsvis 1,9 prosent og 1,3 prosent sammenliknet med januar-mai i fjor.

I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten på årsbasis anslått til 0,4 pst for kommunene og 1,6 pst for fylkeskommunene. I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslagene for 2019 satt opp til 1,2 pst for kommunene og 2,1 pst for fylkeskommunene. Endringen er basert på at man har sett god skatteinngang hittil i år, men samtidig anslås det i RNB at man ikke vil se like høy vekst som i 2018, da denne primært var knyttet til formuesskatter og aksjegevinster.

Tall for hver enkelt kommune og fylkeskommune med foreløpig beregning av skatteutjevningen finner dere på lenken under.

Lenkeblokk Icon Skatteutjevning mai 2019