Veksten i skatteinntektene i år har gradvis avtatt, men veksten så langt ligger likevel et godt stykke over årsanslaget i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai.

I juli måned isolert økte skatteinntektene med 3,0 prosent i kommunene og med 2,5 prosent i fylkeskommunene, målt i forhold til samme måned i fjor.

Skatteinntektene fra forskuddstrekk økte med 3,8 prosent i kommunene og 3,4 prosent i fylkeskommunene i perioden januar-juli, mens forskuddsskatt økte med henholdsvis 3,7 prosent og 3,2 prosent, sammenliknet med januar-juli i fjor. 

I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten på årsbasis anslått til 0,4 pst for kommunene og 1,6 pst for fylkeskommunene. I RNB ble vekstanslagene for 2019 satt opp til 1,2 pst for kommunene og 2,1 pst for fylkeskommunene. Endringen er basert på at det var god skatteinngang i begynnelsen av året, men samtidig anslås det i RNB at veksten ikke vil bli like høy som i 2018.

Tall for hver enkelt kommune og fylkeskommune med foreløpig beregning av skatteutjevningen finner dere her:

Lenkeblokk Icon Skatteutjevning for juli (Excel-fil)