- At langsiktighet er viktig gjelder ikke minst i økonomien, som jo reflekterer prioriteringer både på kort og lang sikt.
Sjefsøkonom i KS, Torbjørn Eika.

Lite langsiktighet – «det er fali det»! Hvorfor ville Aukrusts Ludvik være bekymret for om langsiktighet blir en salderingspost? Ludvik er ikke tilhenger av endringer, og uten god langsiktig planlegging kan han bli utsatt for ubehagelige endringer som kunne vært unngått. Å tenke langsiktig og planlegge for fremtiden er gunstig og viktig for privatpersoner, bedrifter, så vel som både lokal og sentral forvaltning.

Finansielle handlingsregler, som den nye kommuneloven krever, kan bidra til et større fokus på langsiktighet. Dette vil gi besparelser ved at ressursene i større grad blir disponert som ønsket i et lengre tidsperspektiv. Ikke minst reduseres risikoen for å gå på en skikkelig smell og komme i et uføre med liten grad av økonomisk handlingsrom.

Kommuneøkonomien ser ut til å bli, jevnt over, god også i år. For noen kommuner kan det nettopp ha sammenheng med god langsiktig planlegging.  For andre har det kanskje også direkte sammenheng med utnyttelsen av naturressurser. Men for mange er det nok i stor grad en effekt av at skatteinngangen i år, som i de fire foregående årene, ser ut til å bli klart høyere enn lagt til grunn både i opprinnelig og revidert statsbudsjett.

Presentasjon av rapporten, statsbudsjettet og prognosemodellen

Kommuneøkonomene i KS ved Rune Bye, Torbjørn Eika og Sigmund Engdal presenterte nylig

  • Statsbudsjettet - hva vet vi nå?
  • Rapporten «Kommunene og norsk økonomi» (KNØ).
  • Hva betyr statsbudsjettet og ny kommunestruktur for neste versjonen av prognosemodellen.  

Du kan se opptak fra presentasjonen her:

 

Lenkeblokk Icon PDF: "Kommunene og norsk økonomi 2/2019" (KNØ)