Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til å følge et internasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser. Formålet med regelverket er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet basert på forretningsmessighet og likebehandling.


Artikler