En talsperson for alle medlemskommuner i KSI

Det er viktig å være de kommunale innkjøperes talsperson inn mot viktige beslutningsfora. Noe av det første Tanja skal jobbe med, er å gjøre KSI enda mer synlig.
- Vi skal både ha mer kommunikasjon ut mot våre medlemmer, og samtidig jobbe enda mer utadrettet på vegne av medlemmene våre, sier hun.

Uansett om du jobber i en stor eller liten kommune er behovet for kompetanse til stede hele tiden. Behovene kan være ulike, men overføring av erfaringer mellom andre innkjøpere og kollegaer er veldig viktig. Mange innkjøpere er alene og trenger samarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. Vissheten om å være trygg på sin kunnskap i anskaffelsesfaget er kjernen i å gjøre en god jobb, en jobb som avtvinger respekt på alle nivåer i forvaltningen. I bunn ligger her løpende kompetanseoppdatering, og der skal KS-miljøet fortsatt være en sentral bidragsyter.

Les hele intervjuet på anbud.365.no