- For kommunene som blir berørt vil regjeringens forslag kunne få betydelige konsekvenser. En redusert makssats vil føre til at de 70 direkte berørte kommunene går glipp av inntekter på 350 – 400 millioner kroner. Det vil gå utover tjenester til innbyggerne, som eldreomsorg, skoler og barnehager, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Regjeringspartiene har blitt enige om å minst redusere satsen for eiendomsskatt til 5 promille. I dag kan kommunene kreve inn inntil 7 promille i skatt på bolig- og fritidseiendommer. 360 kommuner har eiendomsskatt, men det er bare 70 kommuner som har en sats på over 5 promille. Settes makssatsen enda lavere, øker antallet kommuner som vil bli direkte berørt. Enten man har eiendomsskatt eller ikke, og uavhengig av skattesats, reduseres også handlingsrommet for framtidig lokalpolitikk.

Innbyggerne blir rammet
I 2016 ga eiendomsskatt kommunene samlet nær 12,3 milliarder kroner i inntekter. Dette utgjør bare en liten del av inntektene til kommunesektoren samlet, men  for enkelte kommuner står den for en forholdsvis stor del av inntektene. Eiendomsskatten utgjør mer enn 10 prosent av driftsinntektene for 30 kommuner.

Lokaldemokratiet svekkes
Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som bestemmer om de vil innføre eiendomsskatt. Eiendomsskatt er den eneste inntektskilden kommunene selv rår over.

- Vi mener at avveiningene må gjøres lokalt, fordi utgangspunktet for valgene er forskjellige. Å redusere maksprisen for eiendomsskatt reduserer kommunenes handlingsrom og mulighet til å gjøre ulike vurderinger etter lokale behov, sier Eide.

Liste over berørte kommuner: 

T. Eiendomsskatt - grunnlagsdata (K) etter region, statistikkvariabel og år

Eiendomsskattesats bolig og fritidsbolig

-

-

Inntektsbortfall 2016 med skattesats på maks 5 promille

Anslag inntektsbortfall 2017 med skattesats på maks 5 promille (svært usikkert)

 

2016

2017

Tallene er i hele 1.000

0101 Halden

3.75

5.75

0

-8270.40

0403 Hamar

5.38

5.3

-9725.17

-7677.77

0418 Nord-Odal

7

6

-3597.14

-1798.57

0419 Sør-Odal

7

7

-4951.43

-4951.43

0420 Eidskog

6.5

5

-3533.08

 

0423 Grue

7

7

-3425.14

-3425.14

0427 Elverum

7

4.1

-16370.29

 

0428 Trysil

7

7

-6519.71

-6519.71

0429 Åmot

5.5

5.5

-347.82

-347.82

0436 Tolga

7

7

-660

-660

0437 Tynset

7

7

-2368

-2368

0438 Alvdal

5

7

0

-1851.20

0439 Folldal

5.5

5.5

-301.82

-301.82

0441 Os (Hedm.)

7

4.5

-1091.71

 

0501 Lillehammer

5.4

3.8

-4038.00

 

0511 Dovre

7

7

-132.57

-132.57

0805 Porsgrunn

6.5

7

-17232.23

-22976.31

0806 Skien

6.5

6.5

-22102.62

-22102.62

0807 Notodden

7

7

-9325.71

-9325.71

0815 Kragerø

7

7

-10392.86

-10392.86

0817 Drangedal

6

6

-1641.67

-1641.67

0819 Nome

7

7

-4086.29

-4086.29

0822 Sauherad

7

7

-2788.86

-2788.86

0901 Risør

7

7

-5533.43

-5533.43

0906 Arendal

7

7

-26290.29

-26290.29

0911 Gjerstad

4.5

6.5

0

-2070.67

1001 Kristiansand

6.2

6.1

-40094.71

-36753.48

1004 Flekkefjord

4

7

0

-6344

1114 Bjerkreim

7

7

-1430.57

-1430.57

1251 Vaksdal

3.5

5.5

0

-970.14

1401 Flora

7

3.85

-7677.14

 

1413 Hyllestad

7

7

-1006

-1006

1416 Høyanger

7

7

-2049.71

-2049.71

1417 Vik

6

7

-1198.67

-2397.33

1424 Årdal

7

7

-3813.14

-3813.14

1433 Naustdal

7

4.5

-1760.86

 

1445 Gloppen

7

7

-1560.29

-1560.29

1539 Rauma

5.5

7

-1028.45

-4113.82

1554 Averøy

7

7

-5732.86

-5732.86

1557 Gjemnes

5.25

5.25

-354.14

-354.14

1566 Surnadal

6.5

6.5

-1806.69

-1806.69

1601 Trondheim (-2017)

5.65

5.75

-49949.34

-57633.85

1640 Røros (-2017)

5.5

5.5

-2078.36

-2078.36

1703 Namsos (-2017)

7

7

-9913.14

-9913.14

1724 Verran (-2017)

6.5

7

-1075.85

-1434.46

1725 Namdalseid (-2017)

6.5

6.5

-872.08

-872.08

1736 Snåase - Snåsa (-2017)

6

6

-542.17

-542.17

1748 Fosnes (-2017)

7

7

-654

-654

1751 Nærøy (-2017)

4

6

0

-1302.75

1804 Bodø

5.9

4.9

-22944.81

 

1812 Sømna

5.3

5.3

-191.43

-191.43

1813 Brønnøy

6

7

-3912.50

-7825

1818 Herøy (Nordl.)

7

7

-1123.14

-1123.14

1822 Leirfjord

5.5

5.5

-298

-298

1824 Vefsn

7

7

-9797.14

-9797.14

1826 Hattfjelldal

7

7

-558

-558

1827 Dønna

7

7

-1284.29

-1284.29

1848 Steigen

7

7

-1646

-1646

1850 Divtasvuodna - Tysfjord

7

7

-1242

-1242

1859 Flakstad

7

7

-1316.86

-1316.86

1860 Vestvågøy

7

7

-4018.29

-4018.29

1865 Vågan

5.25

4.75

-1292.71

 

1866 Hadsel

6.5

7

-5571

-7428

1870 Sortland - Suortá

5.7

6.5

-2165.46

-4640.26

1871 Andøy

7

7

-3695.14

-3695.14

1874 Moskenes

6

7

-592.67

-1185.33

1923 Salangen

6

6

-981.50

-981.50

1924 Målselv

7

5

-5560.57

 

1928 Torsken

5.5

5.5

-162.27

-162.27

1929 Berg

5.5

5.5

-105.27

-105.27

1933 Balsfjord

7

7

-4528.57

-4528.57

1936 Karlsøy

6.5

6.5

-1655.31

-1655.31

1941 Skjervøy

7

7

-1836.29

-1836.29

1942 Nordreisa

7

7

-3826.57

-3826.57

2002 Vardø

7

7

-317.14

-317.14

2003 Vadsø

5.2

5.2

-604.73

-604.73

2011 Guovdageaidnu - Kautokeino

7

2

-374.86

 

2019 Nordkapp

7

7

-1513.14

-1513.14

2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki

6

5

-1968.50

 

2022 Lebesby

7

7

-235.71

-235.71

2023 Gamvik

7

7

-351.43

-351.43

 

1230

             

Antall kommuner

75

70

       

Kilde: KOSTRA