Kurset har fokus på det praktiske arbeidet knyttet til eiendomsskattetaksering, og bygger i hovedsak på KSEs veileder «Eiendomsskattetaksering - veileder for taksering av fast eiendom unntatt næringseiendommer og energianlegg». Kurset omfatter også taksering av nærings-eiendom, klagebehandling, samt enkelte andre temaer.

For å for å lese mer om kurset og eventuelt foreta påmelding, se lenke:

Lenkeblokk Icon Kurs i eiendomsskattetaksering