Kurs i grunnleggende eiendomsskatt

Kurset bygger på et opptak av kurset i grunnleggende eiendomsskatt som ble gjennomført fysisk og digitalt i september 2021.

Målgruppe er alle som jobber med eiendomsskatt i kommunene og medlemmer av takstnemndene. Takseringspersonell vil også ha nytte av kurset.

Kurset vil gi deltakerne en grunnleggende innføring i eiendomsskatt, herunder en gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i eiendomsskatteloven med tilhørende tema.

Les mer om kurset og meld deg eventuelt på

Kurs i eiendomsskattetaksering

Kurset bygger på et opptak av kurset i grunnleggende eiendomsskatt som ble gjennomført fysisk og digitalt i september 2021.

Målgruppe er alle som jobber med eiendomsskatt i kommunene og medlemmer av takstnemndene. Takseringspersonell vil også ha nytte av kurset.

Kurset vil gi deltakerne en grunnleggende innføring i eiendomsskatt, herunder en gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i eiendomsskatteloven med tilhørende tema.

Les mer om kurset og meld deg eventuelt på

Kurs i klagebehandling

Kurset bygger på et opptak av kurset i klagebehandling som ble gjennomført fysisk og digitalt i mars 2022.

Målgruppe er alle som jobber med eiendomsskatt i kommunene og medlemmer av eiendomsskatte-nemndene. Deltakerne forutsettes å ha kjennskap til de grunnleggende bestemmelsene om eiendomsskatt.

Kurset vil gi deltakerne en innføring i klagebehandling på eiendomsskatte-området, herunder en gjennomgang av klageprosessen ved de ulike vedtakstypene, relevant regelverk og praktiske eksempler.

Les mer om kurset og meld deg eventuelt på