Se lenke for tilgang til instruksen.

KS Eiendomsskatteforum (KSE) er et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, opplæring og ivaretakelse av kommunenes interesser i eiendomsskattespørsmål. KSE ble stiftet 18. juni 2003. 287 kommuner er tilsluttet KSE pr. juni 2022. 

Foruten Årssamlingen, består KSEs organer av et fagråd valgt av og blant deltaker-kommunene, og et sekretariat tilknyttet KS Advokatene.