Tema i årsberetningen er blant annet fagrådets arbeid, lovgivning/rettspolitisk arbeid, FoU-prosjekt, veiledere, kurs, årssamling, oversikt deltakerkommuner, m.m.

En klar årsak til at sekretariatets ressurser til tider oppleves som mer enn utnyttet til det fulle, er stadig nye endringer i eiendomsskatteloven. Etter et hektisk år med å veilede kommunene om alle sider ved lovendringene for verk og bruk fra 2019, antar vi ved inngangen til 2019 at i tiden som kommer vil oppgavene særlig dreie seg om:

  • klagebehandling etter utskrevet skatt på næringseiendom i 2019
  • veiledning om vedtatte lovendringer fra 2020 for boliger og fritidseiendommer
  • varslede innstramminger i beskatningen av boliger og fritidseiendommer fra 2021
  • bruk av eiendomsskattelovens regler i tilknytning til kommunesammenslåinger

Andre ressurskrevende oppgaver i 2019 er det pågående FoU-arbeidet om standardiserte takseringsretningslinjer, videre veiledning om taksering av kraftnettet i kjølvannet av Statnett II-dommen og modernisering av KSEs kursvirksomhet.

Ved utgangen av 2018 var 330 kommuner tilsluttet KSE.

Lenkeblokk Icon Årsberetning for KSE 2018 (PDF)