Dag: 14. februar 2024

Tid: Kl. 09:00-10:30 (1,5 time)

Sted: Digitalt (lenke sendes på epost)

Vedlagt er utkastet til rapporten «Standardisering og sertifisering av velferdsteknologi» som kommer til å bli videre presentert under webinaret.

Lenkeblokk Icon Se rapportutkastet fra KSA

KS ønsker å presentere innholdet i utredningen og få innspill fra våre medlemskommuner på funn og forslag til innretning på kommende veiledning slik at den blir så nyttig og enkel å bruke som mulig.

Lenkeblokk Icon Gå direkte til påmelding

Bakgrunn

Innføring og bruk av velferdsteknologi i kommunene er godt i gang, men fortsatt preget av noen utfordringer og barrierer. En av barrierene som nevnes spesielt er krevende anskaffelsesprosesser. Det er usikkerhet rundt kravstilling samt akseptanse og verifisering av løsninger. Det varsles også om at mange leverandører heller ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvilke krav som stilles til utstyr og hvilket regelverk dette utstyret og løsningene må forholde seg til.

KS har derfor utarbeidet felles rammer og anbefalinger for journalløsninger og velferdsteknologi som skal være til hjelp når kommunene skal anskaffe slike løsninger. I tillegg har KS bestilt en utredning for å avdekke om, og eventuelt hvordan, en ordning for standardisering, sertifisering, testing og verifisering av utstyr og løsninger/tjenester kan utvikles for å lette arbeidet til kommunene.

Foredragsholdere

  • Kristin Standal, spesialrådgiver i avdeling for eHelse i KS og fagansvarlig for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
  • Jørgen Lauvsnes, direktør i PWC og ansvarlig for utredningen av ordning for standardisering og sertifisering for KS

Målgruppe

KSA inviterer både anskaffelsesfaglige, IKT-faglige og ansatte fra kommunale helse- og omsorgstjenester til å delta på dette KSA minikurset.

Kurset er kun tilgjengelig og gratis for de som jobber i/for KSAs medlemskommuner.