- Kommuneproposisjonen og RNB er kanskje kommunesektorens viktigste dokumenter. Mange kommuner og fylkeskommuner er urolige for de økonomiske utsiktene fremover. På vårt digitale stormøte kan kommuner og fylkeskommuner få svar på spørsmål om hva dette vil bety for dem, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Lenkeblokk Icon Stormøtet kan ses her

Presentasjonene fra møtet

Program digitalt stormøte om RNB og kommuneproposisjonen onsdag 12. mai kl. 11.30

Møteleder er Kjell Erik Saure, fagsjef i Kommunikasjonsavdeling i KS

Del 1: 11:30-12:15

 • Velkommen v/ Bjørn Arild Gram, styreleder i KS
 • Presentasjon av revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen v/Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister
 • KS’ foreløpige vurderinger v/Bjørn Arild Gram
 • Spørsmål til Nikolai Astrup og Bjørn Arild Gram fra deltakerne

12:15-12:30 Pause

Del II: 12:30-13.45

Denne delen er først og fremst rettet mot administrasjonen i kommunesektoren.

 • Velkommen v/Helge Eide
 • Kort presentasjon av hovedtallene i RNB og kommuneproposisjonen v/Torbjørn Eika, Rune Bye og Sigmund Engdal fra KS
 • Ble forventninger til kommuneproposisjonen/RNB innfridd? Korte innlegg fra kommunedirektører og økonomidirektører om budsjettarbeidet for 2022 sett fra økonomiståstedet i en kommune eller fylkeskommune. 
  1. Kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune
  2. Kommunedirektør Bjørn Fauchald, Vestre-Toten kommune og leder for Kommunedirektørutvalget
  3. Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud, Innlandet fylkeskommune
  4. Finansdirektør Kristin Ulvang, Bergen kommune
  5. Fylkesøkonomisjef Øyvind Langeland, Rogaland fylkeskommune

KS' videre arbeid rettet mot Stortinget v/Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS

Avslutning/oppsummering v/Kjell-Erik Saure.