KS og de fire forhandlingssammenslutningene godtok 24. mai forslaget fra Riksmekleren, men Utdanningsforbundet stemte blankt, og Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag stemte nei.

Skolenes Landsforund har varslet plassfratredelse for tre medlemmer i Bergen kommune fra onsdag 8. juni.

Utdanningsforbundet leverte 15. juni plassfratredelse for 45 lærere i Bergen kommune fra 20. juni.

Norsk Lektorlag har meldt plassfratredelse for null medlemmer.