Her er oversikten over plassfratredelsene fra Unio pr 16.05.19.

KS anbefaler at arbeidsgiver så snart som mulig vurderer om det er behov for å søke dispensasjon for enkelte av de som eventuelt tas ut i streik. Se heftet "Streik - forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp" kap. 3, side 26. Dispensasjonsskjema kan lastes opp nedenfor.

Søknad om dispensasjon fra streik

I tillegg vil vi presisere at kontakt med arbeidstakerorganisasjoner/tillitsvalgte opprettholdes på vanlig måte under meklingen, inntil en eventuell streik er en realitet.

For andre ofte stilte spørsmål i forbindelse med streik så viser vi til heftet Streik - forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp" 11. utgave. Dette heftet kan lastes ned på KF Infoserie eller kjøpes hos KF.