Akademikerne har gitt melding om at de foreløpig ikke vil melde noen medlemmer ut i streik dersom meklingen ikke fører frem. 

I mellomoppgjøret 2019 kom KS den 1. mai til enighet med LO kommune og YS-K som representerer flertallet av de ansatte i kommunesektoren. Resultatet som Unio og Akademikerne sa nei til, gir sykepleiere, barnehagelærere, lærere med tre og fireårig utdanning og andre høyskolegrupper et historisk løft. De har fått langt mer enn frontfagrammen på 3,2 prosent, samtidig som alle arbeidstakergrupper – også lektorene – fikk tilbud om en reallønnsvekst.

– Streik er et lovlig virkemiddel. Men å gå til konflikt det året Unio kunne fått maks gjennomslag for nesten alle sine krav, er å ramme innbyggerne helt urimelig. Det er oppsiktsvekkende at de også har varslet uttak av sykepleiere som i sin helhet fikk innfridd sine krav, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.  

– Vi ønsker selvsagt en meklingsløsning med Unio og Akademikerne. Og vi forventer å møte realistiske motparter som forstår hva det betyr at KS har et resultat som nå skal utbetales til over 60 prosent av de ansatte i kommunesektoren, sier Gangsø.

Kommuner og fylkeskommuner er svært opptatt av å rekruttere kompetent arbeidskraft for å levere gode tjenester til innbyggerne. Nettopp derfor har KS i år prioritert å løfte sykepleierne og andre høyskolegrupper. Det er her rekrutteringsutfordringene er størst. 

– Vårt mandat i år er dessuten at lønnstilleggene må ligge innenfor rammene av frontfaget. Det gjør resultatet vårt med LO og YS.  De gruppene som i år får et noe lavere prosentvis uttelling, er de klart høyest lønte ansattgruppene med sentrale forhandlinger. Lektorer i grunnskole og videregående skole kommer lønnsmessig godt ut sammenlignet med for eksempel lektorer på universiteter og høyskoler.

Her er oversikten over plassfratredelsene fra Unio pr 16.05.19.

Se også artikkelen "Tariff 2019 - beredskap".