Lenkeblokk Icon Eksamensavvikling ved en eventuell streik Lenkeblokk Icon Varsling av streikeuttak - dispensasjonsskjema

For andre ofte stilte spørsmål i forbindelse med streik så viser vi til heftet "Streik - forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp" 11. utgave. Dette heftet kan lastes ned på KF Infoserie eller kjøpes hos KF.