Resultatet er avtalt innenfor en økonomisk ramme i 2019 som gir som gir en lønnsvekst på 3,2 % – på linje med sammenlignbare tariffområder og i tråd med frontfagsmodellen. De avtalte lønnsendringer kan med dette iverksettes.

B-rundskriv 4/2019 «Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 – iverksetting og kommentarer» omtaler blant annet de ulike økonomiske elementene i mellomoppgjøret, og hvordan sentrale tillegg pr. 1. mai 2019 og særskilt lønnstiltak pr. 1. juli 2019 skal iverksettes.

B-rundskriv 4/2019 kan lastes ned her.