Spørsmål og svar i forbindelse med eksamen kan lastes ned her.

For andre ofte stilte spørsmål i forbindelse med streik så viser vi til heftet Streik - forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp" 11. utgave. Dette heftet kan lastes ned på KF Infoserie eller kjøpes hos KF.