SGS 1030 regulerer lønn og utgiftsdekning for arbeid som faller under virkeområdet for Forskrift om arbeidstid for avlastere. KS og berørte parter er enige om å forlenge særavtalen SGS 1030, med økning i satsene for timelønn og utgiftsdekning.

Timelønnen for avlastning etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (1) nr. 2, økes til minst kroner 86 per time. For avlastning etter barnevernloven § 4-4 økes timelønnen til minst kroner 69 per time.

Satsen for utgiftsdekning er også økt. For avlastning som skjer etter helse- og omsorgstjenesteloven økes døgnsatsen til kroner 198 per barn i alderen 0-10 år, og til kroner 260 per barn over 10 år. For avlastning som gis etter barnevernloven, økes døgnsatsen til kroner 321 per barn i alderen 0-10 år, og til kroner 372 per barn over 10 år.

Avtalen er forlenget i ett år, for tidsrommet 1.1.20 – 31.12.20.

Lenkeblokk Icon Avlasteravtalen SGS 1030