KS og berørte parter er blitt enige om å forlenge særavtalen SFS 2201, som blant annet inneholder ressursbestemmelser knyttet til ledelse, samt bestemmelser om arbeidstid og planleggingstid for arbeidstakere i skole og barnehager m.m. Avtalen videreføres uendret for perioden 01.01.2020-31.12.2021.